ΣΗΜΕΡΑ

Η μελισσοκομία σήμερα είναι αναπόσπαστη μονάδα της κοινωνίας όχι μόνο επειδή τα προϊόντα της αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς αλλά και για την συμβολή της μέλισσας στη φύση.  Ωστόσο, οι μέλισσες σήμερα απειλούνται σημαντικά από μια ασθένεια η οποία προκαλεί σημαντική και ραγδαία μείωση του πληθυσμού τους (Colony Collapse Disorder, CCD).

Σώσε τις μέλισσες