Σε κίνδυνο το 75% των καλλιεργειών από την εξαφάνιση των μελισσών

Σε κίνδυνο το 75% των καλλιεργειών από την εξαφάνιση των μελισσών

Του Κοσμά Ζακυνθινού, kzakinthinos@pegasus.gr
Tον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση της γεωργίας κρούει εκ νέου με έκθεση της η Greenpeace, επισημαίνοντας πως περίπου 1,4 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας και το 75% του συνόλου των καλλιεργειών εξαρτώνται από τους επικονιαστές, δηλαδή κυρίως τις μέλισσες.
Η Ευρώπη πρέπει να επεκτείνει την απαγόρευση των φυτοφαρμάκων που βλάπτουν τις μέλισσες, όπως αναφέρει η έκθεση για τις συνέπειες των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων στη γεωργία και το περιβάλλον. Μάλιστα, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απειλή για τις μέλισσες από τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα είναι μεγαλύτερη από ό,τι πίστευαν το 2013, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μια μερική απαγόρευση.
«Η νέα έρευνα ενισχύει τα επιχειρήματα για την επιβολή ενός μορατόριουμ για τη χρήση τριών νεονικοτινοειδών, της κλοθειανιδίνης, της ιμιδακλοπρίδης και της θειαμεθοξάμης, Είναι πλέον φανερό ότι ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για πολλούς οργανισμούς, όχι μόνο τις μέλισσες», αναφέρει η έρευνα που ανέλυσε επίσης εκατοντάδες σχετικές επιστημονικές μελέτες από το 2013.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=114445101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *